Blog

suy-dien-va-qui-nap

Suy Diễn và Qui Nạp

Theo Burney (2008), dựa vào qui trình tư duy khoa học, có hai cách tiếp cận nghiên cứu: suy diễn ...
Ma tran Ansoff (2)

Ma Trận ANSOFF Giúp Mở Rộng Hoặc Đào Sâu Thị Trường

Ma trận Ansoff là công cụ giúp doanh nghiệp phân tích và lập kế hoạch tăng trưởng. Ma trận Ansoff ...
HDSD Tính Năng VIP 18$ - 120$ ChatGPT

Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng VIP Của Tài Khoản 18$ – 120$ ChatGPT

Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng VIP Của Tài Khoản 18$ - 120$ ChatGPT Bước 1: Vào link chat https://platform.openai.com/playground ...