Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng VIP Của Tài Khoản 18$ – 120$ ChatGPT

Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng VIP Của Tài Khoản 18$ – 120$ ChatGPT

Bước 1: Vào link chat https://platform.openai.com/playground

Bước 2: Bấm vào phần Load a preset được khoanh trong khung

Tiếp theo chọn phần Chat để AI tự động trả lời hoặc bạn có thể chọn phần khác tuỳ mục đích sử dụng

huong-dan-su-dung-chatgpt-1

Bước 3: Điều chỉnh độ dài câu trả lời của AI theo tuỳ chọn của bạn

huong-dan-su-dung-chatgpt-2

Bước 4: Sau khi chỉnh xong các thông số, nhập câu hỏi của bạn vào khung chat và bấm Submit, AI sẽ trả lời tự động

huong-dan-su-dung-chatgpt-3

  • Khi dùng tính năng này không cần fake ip, chi phí khi dùng tính năng VIP là: 0.005$ – 0.02$/ 1000 ký tự cho câu trả lời của AI, sẽ trừ trực tiếp vào 18$ có sẵn
  • Bạn có thể kiểm tra số tiền đã sử dụng tại đây: https://platform.openai.com/account/usage

huong-dan-su-dung-chatgpt-4

huong-dan-su-dung-chatgpt-5