Ma Trận ANSOFF Giúp Mở Rộng Hoặc Đào Sâu Thị Trường

Ma trận Ansoff là công cụ giúp doanh nghiệp phân tích và lập kế hoạch tăng trưởng. Ma trận Ansoff đưa ra bốn lựa chọn cho tăng trưởng bằng cách kết hợp các sản phẩm hiện có và mới với các thị trường hiện tại và mới.

ma-tran-ansoffHình – Ma trận Ansoff

Theo ma trận Ansoff:

 • Hướng đào sâu thị trường hiện tại gồm có:
  • Thâm nhập thị trường (1)
  • Phát triển sản phẩm (2)

Đào sâu nghĩa là đi sâu vào và nhấn mạnh: cần tập trung vào thị trường hiện tại và tìm cách khai thác nó triệt để hơn, hiệu quả hơn.

 • Hướng mở rộng sang thị trường mới gồm có:
  • Phát triển thị trường (3)
  • Đa dạng hoá (4)

Mở rộng nghĩa là xem xét về quy mô hoặc lãnh thổ: tìm hiểu thêm các khu vực khác và gia nhập vào thị trường đó để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Việc xác định chiến lược nào là tốt nhất sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố sau:

 1. Các nguồn lực sẵn có
 2. Cơ sở hạ tầng
 3. Vị trí thị trường và ngân sách

Mỗi khi doanh nghiệp chuyển vùng (theo 4 ô trong mạ trận Ansoff) thì rủi ro sẽ tăng lên, nhưng nếu quản lý đúng cách thì có thể gặt hái được những thành công đáng kể.

THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG