Clone Facebook Mới Tạo Từ 1 Tới 30 Ngày

2,000

Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

CLONE FACEBOOK MỚI TẠO TỪ 1 TỚI 30 NGÀY

Thông tin:

  • Clone Facebook mới tạo từ 1 – 30 ngày.
  • Tên Việt. Bạn bè từ 0 – 100.
  • Có 2FA, xác thực phone, token, cookie.

Chú ý:

  • Không bảo hành: check point, die tài khoản,…
  • Chỉ bảo hàng sai pass trong vòng 24h kể từ lúc bàn giao.

QUI ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRÊN WEBSITE

Tất cả tài nguyên trên website này chỉ phục vụ Seeding, Quảng Cáo hợp pháp. Tất cả hành vi vi phạm pháp luật  mà Bạn gây ra sẽ tự chịu trách nhiệm và chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

QUI ĐỊNH BẢO HÀNH

  • Không bảo hành: check point, die tài khoản,…
  • Chỉ bảo hàng sai pass trong vòng 24h kể từ lúc bàn giao.